ОПИТИ 2016. Скулптурният обект като зрител

2016.09.13

14 септември – 02 октомври 2016
 
Станислава Иванова, Айсен Сапунджи, Мартиaн Табаков,
Антон Цанев и Боряна Черкелова
 
Куратор Петер Цанев
 
Откриване 14.09., сряда, 18 ч.
Галерия Васка Емануилова, филиал на Софийска градска художествена галерия
Бул. Янко Сакъзов 15
 
Представата за скулптура се променя във времето така, както и разбирането за нейните обществени и художествени функции. През вековете и историята на изкуството скулптурата е била ритуален обект, въплъщавала е идеалите за красота и хармония, означавала е присъствието на богове и императори, декорирала е палатите на аристокрацията, изразявала е абстрактните идеи на авторите чрез пластичната си форма и т.н. Съвременното отношение към скулптурата е свързано с осмислянето на всички тези предишни значения, но и с убеждението за това, че скулптурата съществува в мрежа от различни връзки: между обект и пространство, зрител и творба, между други тела и обекти в града. Може ли обаче скулптурата да бъде зрител? Може ли тя да отразява и въплъщава средата, в която се намира, да й влияе и да я променя?
 
Кураторът Петер Цанев поставя тези въпроси в изложбата в галерия „Васка Емануилова” като анализ и експеримент, извършен съвместно с група студенти по скулптура и архитектура. Младите автори представят своята гледна точка чрез обекти, инсталации, фотографии, скулптури, скици и проекти за публично пространство. Работите им изследват феномените на войната и границите, на абстрактните обекти в живата, динамичната среда на парковете, на атропоморфните форми във връзка с природните материали и символи, на отраженията на градското пространство. Част от произведенията и проектите се намират в изложбената зала, други са разположени в парка „Заимов”. Всички те са художествени изследвания по поставената тема от куратора, които експериментират с възможностите да виждаме и разбираме скулптурата по нов начин; не като обект за съзерцание, но като активен участник, който е зрител и носи белезите, информационния шум и психологическите особености на динамичния съвременен град. 
 
На 30.09. от 19:00 ч. в пространството на „Студио ПроЖектиране” ще се проведе публична дискусия с архитекти и художници, както и с участниците в изложбата, по темата на изложбата. 
 
ОПИТИ е ежегодна образователна програма на галерия „Васка Емануилова”, която разглежда скулптурата в разширено поле. Тя се занимава с въпросите, които поражда съвременната динамична градска среда, като изследва връзките на скулптурата с архитектурата и урбанистиката, и осмисля влиянието на икономическите, социалните и културните процеси върху формите и образите в града. Лектор/куратор на програмата за 2016 г. е проф. д.изк. Петер Цанев. 
 
Програмата се осъществява в сътрудничество с архитектурната работилница „Стдио ПроЖектиране” (УАСГ) и с Националната художествена академия.

Сподели