Дигитални изкуства (МА)

„Дигитални изкуства“ е магистърска програма с експериментална, лабораторна насоченост, отговаряща на интереса към дигиталните медии като към самостоятелно изразно средство, водещо до създаване на авторски художествени произведения.
Целта на програмата е да запознае студентите с широк спектър от дигитални артформи, с конвенциите, езика и естетиката им, с техническата и теоретичната им основа и историческата им еволюция. Да даде на студентите високоспециализирани знания и умения за изразяване на авторски идеи при ползване на тази медия. Програмата разглежда дигиталното изкуство като нормална художествена практика, въпреки че изучаваният материал намира широко приложение в днешното медийно базирано общество.
Целта на програмата се реализира чрез:
– развиване на критично и креативно мислене върху социалния и културен дискурс на дигиталните изкуства;
– изследване на мултидисциплинарни области, в които интерактивността и комуникациите се представят със средствата на дигиталните технологии и електроника;
– експериментиране с дигиталните технологии като форма на артистично изразяване;
– запознаване с определени медии, които да предизвикат активен диалог между физическото и виртуалното в процеса на създаването на нови хибридни форми на изкуство.
Програмата дава знания и творчески умения за работа в областта на дигиталното видео и анимация, интерактивния пърформанс и инсталация, нет арта. Дава се възможност за свободен избор на различни допълнителни курсове като моушън капчър, гейминг, саунд арт, машинима и др.
През първата година на обучение тези цели се постигат чрез лекции, интензивни практически курсове, кратки проекти, дискусии, посещения на гостуващи лектори, уъркшопи. Студентите имат на разположение техническо оборудване, с което на професионално ниво развиват своята индивидуална и екипна работа. Изследват се различни автори и техните артистични практики. Овладява се широк спектър от техники и медии.
През втората година студентите профилират своите интереси и умения и работят по създаването на дипломен проект. Те планират и проектират своята дипломна работа в сътрудничество с водещ преподавател и представят резултата от творческия процес в края на четвъртия семестър на обучението.
 
Редовни преподаватели:
проф. СВЕТОСЛАВ КОКАЛОВ
доц. д-р ВЕНЕЛИН ШУРЕЛОВ
 
Хонорувани преподаватели:
доц. д-р БОРИС СЕРГИНОВ
преп. ЙОСИФ БОЖИЛОВ
преп. АНИ СВИНАРОВА
преп. СИМЕОН ЯНЧЕВ

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели