Дипломираните магистри 2015

Изложби на дипломираните магистри от НХА,
випуск 2014/2015
11 февруари – 20 март 2015 г.
 
Факултет за изящни изкуства
11–26 февруари 2015
Откриване – 11 февруари (сряда), 18:00 часа
 
Факултет за приложни изкуства
4 – 20 март 2015
Откриване – 4 март (сряда), 18:00 часа
 
От 11 февруари до 20 март 2015 г. в галерия „Академия“ ще бъдат представени традиционните изложби на дипломираните магистри от Факултета за изящни изкуства и Факултета за приложни изкуства на Националната художествена академия. Младите художници ще покажат работите и проектите си, демонстриращи творчески умения, авторски виждания и иновации в областта на изящните и приложните изкуства, и дизайна. В рамките на изложбите се провежда конкурс за творческа специализация на дипломираните магистри в Cite International des Arts, Paris, подпомогнат от Societe Generale Експресбанк.

Сите ентернасионал дез`ар, Париж
Резидентска програма – творческа специализация

Societe Generale Експресбанк подпомага двумесечния творчески престой на преподавателите и магистрите от Националната художествена академия.
Комисия, съставена от водещи преподаватели и представители на Societe GeneraleЕкспресбанк, извършва селекция на кандидатите магистри за творчески престой в Сите Ентернасионал дез`ар, Париж. Резултатите от конкурса за резидентската студентска програма – творчески специализации в Сите Ентернасионал дез`ар, Париж се представят по време на откриването на изложбите на дипломираните магистри в галерия „Академия“.
 
Изложба на дипломираните магистри от факултета по изящни изкуства в НХА - „Денят започва с култура“, БНТ
Изложба на дипломираните магистри от факултета за приложни изкуства - „Рецепта за култура“, БНТ2 и БНТ world
Изложба на дипломираните магистри, випуск 2014/2015 – вестник „Дневник“

Галерия

Сподели