Дочка Иванова Кисьова-Гогова, хоноруван преподавател

10 декември 1957, София
32 гимназия „Св. Кл. Охридски София
НХА, София, изкуствознание, 1981
Преподавател, „Плакат и визуална комуникация, дисциплини история на плаката и анализ на приложната графика
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
СБХ – в ръководството на секция „Критика
dotchka8@hotmail.com
 
   
 
 
 
От 2003 – уредник в отдел „декоративни изкуства, завеждащ раздели „приложна графика, „артистичен текстил, „сценография и „пластика от кожа при Национален музей на българското изобразително изкуство, София
Представяне на повече от 100 на брой изложби при тяхното откриване, в различни галерии в столицата, в Националния изложбен център за съвременно изкуство при СБХ и в страната.
Член на Съюза на българските художници от 1992 година и участие в ръководството на секция „критика.
2011 – „Текстилни реплики – изложба с експонати от НМБИИ в София
2008 – идея, проект, организация и осъществяване на пленера „Музиката на Австрия и нейната столица през погледа на художника в Дом „Витгенщайн“ – Виена
2005 – куратор на второто издание на симпозиум за направа на пластики – хвърчила (Балчик) със съдействието на Министерство на културата
2003 – куратор на Симпозиум за направа на пластики – хвърчила (София) със съдействие на Министерство на културата 
1999 – „Плакатът в България 19461955 – изложба с експонати на НГДПИ в София, куратор
 
По-значими участия в научни сесии и конференции:
2009 – Научна конференция „Кюстендилска изобразителна школа
2003 – Изкуствоведски четения, Институт за изкуствознание при БАН, София
2002 – AIC Colour, Colour and Тextile, Maribor, Slovenia
2001 – Шеста национална научна конференция, Велико Търново, „Общество и толерантност
2000 – Пета национална научна конференция, Велико Търново, „Общества в преход – теория и практика
Монографична книга за художника Борис Колев(19061982), издадена през 2004 г.
Повече от 250 публикации – статии и студии в научни издания и периодичния печат, свързани със съвременното декоративно и изящно изкуство. Сътрудничество в Българското национално радио (програма „Хоризонт и програма „Христо Ботев) и представяне на различни по характер изложби и художници. 
През последните десетина години редовно сътрудничество за сп. Европа 2001.
 
По-значими научни публикации:
2012 – Политическият плакат в България (19451955), Изкуство и критика
2008 – Плакатът и неговия антипод, в сборника История и историография в чест на проф. д-р Мария Велева,
2004 – Монографична книга за художника Борис Колев-живописецът, критикът, професорът
2002 – The contemporary bulgarian textile art and the colour, в сборника: AIC Color 2002 SI colour and textiles, Maribor, Slovenia 
2001 – Изкуството на текстила–толерантното изкуство в: сб. Общества в преход – теория и практика, В.Търново
2001 – Априлското въстание в българското плакатно изкуство, в: сб. Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето, Пловдив
2000 – Особености и зараждане на плаката като изкуство в: сб. Общества в преход–теория и практика, В.Търново
1999 – Изложба „Плакатът в България 19461955–Изкуство–Art in Bulgaria
1998 – Освобождението в българското плакатно изкуство в: сб. Научна сесия 120 години от Освобождението на България и Плевенската епопея, Враца
1997 – Decorative arts, Textiles, The dictionary of art, Macmillan Publishers Ltd. London
1997 – Decorative arts. Metalwork, The dictionary of art, Macmillan Publisher Ltd. London
Сътрудник на Лондонското издателство Macmillan, което през 1997 година издаде 34 томно енциклопедично издание „The dictionary of art – участие с две студии за съвременнoто българско декоративно изкуство.
1999 – Мениджмънт и маркетинг в областта на културата (British council, Министерство на културата и програма Рhare) – специализация.
1997 – Лицензиран експерт на произведения на съвременното изкуство, дизайн и антиквариат – квалификация.

 

Сподели