Екатерина Венциславова Стоянова-Джамбазова

13.10.1985 г., София 
СУ „Св. Климент Охридски”, доктор по Аналитична химия, 2014г;
Главен асистент в катедра „Реставрация“ по дисциплините „Реставрационна експертиза и материалознание“ и „Биологични проблеми на реставрацията“  
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
e-mail: ajfa_jest@abv.bg
 

Сподели