Елка Тодорова Илиева, старши преподавател

07.01.1965, София
3 СОУ „Марин Дринов“, София
СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, Английска филология,
1991–1992 – Курс по английски език към „University of Delaware-Bulgaria Coalition“
1993 – Специализация в Държавен университет Охайо, гр. Кълъмбис, САЩ със стипендия от USAID
1993 – курс по мениджмънт в UCLA, Лос Анжелис, САЩ
Старши преподавател, катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразова-
телни дисциплини“, дисциплина английски език
1993 – Държавен университет Охайо, гр. Кълъмбис, САЩ
e-mail: elka.ilieva65@gmail.com
Публикации:
1994–1999 – преводи от и на английски език  в периодичния печат. Поредица от преподни статии с обществено-политическа и научна тематика.
2007 – преводни статии в сп. „Планета еко-инфо“ и други издания
2006–2013 – участие в проект на НХА за издаване на помагало по Английски език.
Други публикации:
„Общините и културата в България“
„Яркото творчество на Лиана Даскалова“
„Красотата на Чипровския Балкан“
Художниците и Врачанския театър
„Английският език и европейските възможности“
„Дивите коне на Димитъ рГонов“
„Децата на Обединеното кралство“
„Влиянието на климатичните промени“
„Нови моменти в съвременното изкуство в България“

Сподели