Васил Георгиев Харизанов, преподавател д-р инж.

16.10.1967, София
„Химико-технологичен и металургичен университет“ – София, технология на силикатите и свързващите вещества, 1996
Преподавател, катедра „Дизайн на порцелан и стъкло“ дисциплини: техника и технология; компютърно проектиране;
доктор
e-mail: vas_harizanov@abv.bg
 
 
 
 
 
Публикации:
Cobalt Doped Ceramic Pigments of Malayaite Base: Synthesis and Characterization. In: Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy
Influence o! Crystalline on Chromatic Parameters of Enamels Coloured and Malayaite Pink Pigments. In: Journal of the European Ceramic Society
– Influence of Mineralizer Type and Crystallinity on the Color Stability of Pink Malayaite Pigments. Сборник публикации от II Балканска конференция по стъкло и керамика Варна
Участие в симпозиуми и конференции:
Симпозиум на BEZEMA AG, Switzerland
BARENTZ raw materials “Aqualon additives” София, България.
Симпозиум на Wacker Academy, Велико Търново, България.
„IV Национална конференция по химия“ – София, България – Керамични пигменти на основа малйаит – синтез и охарактеризиране.
Second International Meeting on the Problems of Industrial Ceramics – Castellon, Spain.
II Балканска конференция по стъкло и керамика – Варна, България – Influence of Mineralizer Type and Crystallinity on the Color Stability of Pink Malayaite Pigments.
Участие в VII Национален конгрес на материалите – Мадрид, Испания – Ceramic Pigments of Malayaite Base – Synthesis and Characterization.
Юбилейна конференция „50 години Химикотехнологичен и металургичен университет” – София, България – Кобалт дотиран керамичен пигмент на малайаитова основа: синтез и охарактеризиране

Сподели