Величка Георгиева Минкова, професор д-р

10.01.1971, София
ССХУ за ПИ гр.Трявна
НХА, дизайн на детската среда, 1994
Доцент, катедра „Дизайн за детската среда“, дисциплини: комбинаторика; композиция; цветознание; модулно формообразуване
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
Асоциация за дизайн и реклама; СБХ; ISAMA (The International Society of the Arts, Mathematics and Architecture)
e-mail: velichka_minkova@abv.bg
 
 
 
Участие в изложби:
2019 г.- „Пътят на коприната: от традиция към съвременност“ НХГ, съвременно изкуство на преподаватели от НХА и Централната академия за изящни изкуства, Пекин
2019 г. – Фотоизложба „Архитектурни детаили“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново, НБУДепартамент „Архитектура“, УАГС Архитектурен факултет
2018 г. –  „По Стара планина до Черно море“ - изложба  съвременно изкуство на преподаватели от НХА и Централната академия за изящни изкуства, Пекин, Художествена галерия „Таймяо“,Императорски дворец, Забранения град, Пекин
2017 г.- Български дизайн 2017, СБХ
2017 г. – 120 г. НХА. Изложба на преподавателите, СБХ
2015 г. – Хартиен арт фест. „Другите лица на хартията” Галерия „Сердика” София
2013 г. – Bridges Exhibition Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture, Enschede the Nederlands
2011г.- Второ бианале на българския дизайн, СБХ, София
2011г. - Exhibition of Mathematical Art, New Orleans, LA 
2010 г. - Обща изложба СБХ, София
2008 г. - Бианале на българския дизайн, СБХ, София
2007г.- Самостоятелна изложба „Квадрати”, галерия „Ведарт” София
2005 г.- Национална изложба по дизайн
Публикации:
Минкова, В. Цветът в медийния дизайн//Цвят и образование. Сборник с материали от V Национална научна конференция с международно участие „Цвят и образование“. С., 2019 ISSN 1314-5142
Минкова, В. Приложни изкуства & дизайн. Сборник доклади. Научна конференция //Екологичният дизайн и детската среда. НХА. С., 2018. 30 – 36 с. ISBN 978 – 954 – 2988 – 47 – 2
Минкова, В. Предметният свят на детето като проект.// Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства. НХА. С., 2017 ISBN 978-954-2988-38-0
Минкова, В. Дизайн на детската среда// 120 г. Българско изкуство. Дизайн. Издание на СБХ. С., 2006. 119-125. ISBN 978-954-92591-6-1
Минкова, В. Геометрията като художествен език на една религия.// Българска наука. Юбилеен брой 80/2015, с.1022 – 1031, ISSN:1314-1031 
Минкова, В. Понятието „Форма” в дизайна – философия и практика.// Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства. С., 2015 ISBN 978-954-2988-10-6
 Минкова, В. Геометрията като художествен език на една религия.// Българска наука. Брой 60/2013, с. 130 – 136, ISSN:1314 – 1031
Минкова, В. Детето на ХХI век// Детето във виртуалния свят. С., 2012, ISBN 978 – 954 – 2988 – 09 – 0
Минкова, В. Цвят и образование.// Цветният стимул – активен и емоционален фактор на детското развитие. С, 2011, ISSN 1314-5142
Минкова, В. Цветът и детето.// Цвят и форма в детската творба. С., 2010, ISBN: 978-92092-4-2
Минкова, В. Математически измерения на изкуството //Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства. Издателство ЛИК, С., 2012, ISBN 978-954-2988-10-6
Минкова, В. Комбинаторни занимания и проява на творческа дейност в начална училищна възраст.//Начално училище. Двумесечно началнометодическо списание. Брой 1, година ХV, 2008, стр.53, ISSN 1310 0572
Минкова, В. Ритъм и ритмична композиция в детското творчество.// списание Наука, издание на СБУ, бр.5/2007, година ХVІІ, ISSN 0861 3362
Учебни помагала:
Минкова, В. Електронни учебни помагала, НХА 2014 г. 
Учебно помагамо „Композиция“ 
Учебно помагало „Комбинаторика“ 
Учебно помагало „Цветознание“ 
Минкова, В. Учебно помагало Форма и цвят. НХА. С., 2011. ISBN 978–954–2988–01-4
Реализация на проекти:
2019 г. – Дарителска кампания на „Операция Плюшено мече“ , Детска белодробна болница „Царица Йоана“ гр. Трявна. Есетизация на болнична среда
2016 г. – Национален проект „Приказка без край”. Детска кардиология – МА София. Естетизация на болнична среда
2015 г. - Проект „Приказка без край”, Национална инициатива за подобряване на болничния престои на децата. Естетизация на болнична среда - Педиатрично отделение УМБАЛ Александровска 
2013 г. – Проект „Непознатото богатство“, „Училище по изкуства и дизайн” на НХГ и Samsung

Галерия

Сподели