Седнал старец в гръб

Виж по - голяма
Седнал старец в гръб
ср. на 30-те г. на ХХ в.
м.б., пл.
72,5 х 88 см

Още от този автор