История и отчет

Национална художествена академия осъществява дейностите по мобилност на студенти и преподаватели по два проекта на Европейската Програма ЕРАЗЪМ+ за мобилност в сферата висшето образование със страни членки на Европейския съюз (програмни страни) и трети страни извън Европейския съюз (партниращи страни).

В края на академичната 2018/2019, НХА има 97 двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм+”, сключени с институции в програмни страни. Освен това, Академията има сключени и 14 двустранни споразумения с институции в партниращи страни.

През академичната 2018/2019 г. по линия на програмни страни бяха сключени 8 нови споразумения, както следва: Технически университет в Кьолн, Германия, Университет в Болоня, Италия, Естонска академия за изкуства, Талин, Естония, Академия за изящни изкуства „Ян Матейко“ в Краков, Полша, две нови споразумения в Измир, Турция с Университет за икономика и с Университет „Едже“, Университет в Лисабон, Португалия и с Университет в Крагуевац, Сърбия.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ИЗХОДЯЩА

През 2018/2019 г. на обмен по програма “Еразъм+” в партньорски академии в Европа са заминали 34 студента от НХА, а 3 студента са реализирали студентска мобилност с цел практика. Освен това, 1 студент, сп.“Резба“ е реализирал студентска мобилност с цел обучение в партньорска институция в Черна гора.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯЩА

През академичната 2018/2019 година НХА е приела 16 студента по програма Еразъм+  от:

Програмни страни (страни -членки на ЕС) - от Испания, Франция, Германия, Италия, Холандия, Чехия, Словакия, Полша и Ирландия. Те са осъществили мобилност с цел обучение в специалностите „Живопис“, „Графика“, „Скулптура“, „Индустриален дизайн“, „Сценография“, „Метал“, „Текстил-изкуство и дизайн“, „Мода“, „Дизайн на детска среда“, „Дигитални изкуства“, „Дизайн на порцелан и стъкло“ и „Резба“.

Партниращи страни (трети страни извън ЕС)През втори семестър на 2018/2019 - 1 студент от Университет в Черна гора е приет в сп. „Скулптура“ на мобилност с цел обучение по програма Еразъм+. Докторантка от партньорската институция в Пекин е приета в сп. „Текстил-изкуство и дизайн“ в НХА.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ И МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ - ИЗХОДЯЩА

През 2018/2019 г в чуждестранни  академии по обмен по програма „Еразъм+”  са заминали:

Програмни страни (страни-членки на ЕС) - 6 преподаватели с цел преподаване:

 • Проф. Майа Богданова, р-л катедра „Мода“ в Сарагоса, Испания
 • Проф. Олег Гочев, р-л катедра „Стенопис“ в Рига, Латвия
 • Проф. Божидар Бояджиев, катедра „Живопис“ в Реджо ди Калабрия, Италия
 • Проф. д-р Боян Добрев, катедра “Стенопис“ в Антверпен, Белгия
 • Ст. преп., Теодор Лихов, катедра „Рекламен Дизайн“ в Каунас, Литва
 • Ас. Велико Маринчевски, катедра „Графика“ в Антверпен, Белгия

Осъществени са и 4 мобилности на персонал с цел обучение:

 • Димитрина Спасова, експерт „Връзки с обществеността“ в Пилзен, Чехия
 • Адриана Гълъбова – Софрониева, старши счетоводител в Прага, Чехия
 • Габриел Пеев – технолог, катедра „Дизайн на порцелан и стъкло“ в Лимож, Франция
 • Марина Рускова, експерт „Международна дейност“ във Венеция, Италия

Партниращи страни (трети страни извън ЕС) – 3 преподаватели с цел преподаване:

 • Ас. Васил Колев, катедра „Графика“ в Пекин, Китай
 • Ас. Пламен Атанасов, катедра „Резба“ в Пекин, Китай
 • Ст. преп. Росен Тошев, сп. „Керамика“ в Цетине, Черна гора

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯЩА

През 2018 г – 2019 г. НХА е приела по програма Еразъм+ от:

Програмни страни (страни-членки на ЕС) – 7 преподаватели:

 • Доц. Паскуале Деризе в катедра „Стенопис“ от Равена, Италия
 • Михалина Овчарек в катедра „Метал“от Лодз, Полша
 • Д-р Рох Форович в сп. „Дигитални изкуства“ от Варшава, Полша
 • Д-р Мариаграция Тортора в катедра “Реставрация“от Акуила, Италия
 • Доц. д-р Бахадир Елал в катедра „Плакат и визуална комуникация“ от Истанбул, Турция
 • Проф. Ясек Шефчук в катедра „Графика“ от Вроцлав, Полша
 • Проф. Ханс Портщефен в катедра „Реставрация“ от Кьолн, Германия

Освен посочените преподавателски мобилности, в НХА е приета на мобилност на персонал с цел обучение:

 • Евгения Христова в катедра „Графика“ от Флоренция, Италия

 

Партниращи страни (трети страни извън ЕС):  – 3 преподаватели:

 • Проф. Янг Хонгуей в катедра „Графика“ от Пекин, Китай
 • Проф. Шао Ли в катедра „Резба“ от Пекин, Китай
 • Ас. Адин Растодер в катедра „Резба“ от Цетине, Черна гора

 

 
 
 
 
Отчет на НХА по програма „Еразъм+“ за академичната 2015/2016 година