История и отчет

 
През академичната 2022/2023 година Национална художествена академия осъществи дейностите по мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал по одобрения проект по програма „Еразъм+“ за мобилност в сферата висшето образование със страни членки на Европейския съюз (програмни страни).
В края на академичната година, НХА има сключени 94 действащи двустранни споразумения за обмен по програма „Еразъм+”, с институции в програмни страни. Освен това, академията има сключени и 14 двустранни споразумения с институции в партниращи страни.
Към съществуващите споразумения бяха добавени и нови – с Университет за приложни науки в Берн, Швейцария, с Академия за изящни изкуства в Болоня, Италия – в програмни страни в Европа и с Университета за керамика в Джингдежен, Китай – в партниращите страни.
 
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ИЗХОДЯЩА
През първи семестър на 2022/2023 акад. год. на обмен са заминали 13 студенти от НХА, в институции във Франция, Словакия, Испания, Италия, Австрия и Португалия.
На обмен по програма “Еразъм+” в партньорски академии в Европа са заминали 8 студенти през втори семестър на 2022/2023 г. За своите обмени, студентите са избрали партньорски институции предимно в Италия, Испания, Франция, Германия и Полша. 
В рамките на академичната година, шестима студенти са осъществели и студентска мобилност с цел практика в избрани институции в Гърция, Германия, Италия и Холандия.
 
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯЩА
През първи семестър на 2022/2023 акад. год. в НХА са приети 5 студенти, в катедрите: „Графика“, „Скулптура“, „Живопис“ и „Мода“.
През втори семестър на 2022/2023  в НХА са приети 4 студенти от партньорски институции в Унгария, Чехия и Франция. Те са приети в катедрите: „Метал“, „Сценография“ и „Живопис“.
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ И МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ - ИЗХОДЯЩА
През първи семестър на 2022/2023 са осъществени 3 мобилности на персонал с цел преподаване:
- ст. преп. Теодор Лихов от катедра „Рекламен дизайн“ в Каунас, Литва;
- ас. Мартин Микуш от катедра „Индустриален дизайн“ в Прага, Чехия;
- гл. ас. д-р Мирена Златева от катедра „Метал“ в Луч, Полша.
 
Освен изброените преподавателски мобилности е осъществена и 1 мобилност на персонал с цел обучение - на доц. д-р Венелин Шурелов в Линц, Австрия.
 
През 2022г. в Международен отдел на НХА бяха получени рекорден брой кандидатури за преподавателски мобилности. Всички те бяха одобрени и се очаква да се реализират в рамките на 2022/2023 акад. год.
 
През втори семестър на 2022/2023 г. са реализирани 6 мобилности на персонал с цел преподаване, на:
- проф. Божидар Бояджиев, катедра „Живопис“, в Бари, Италия;
- доц. Иван Кюранов, катедра „Изкуствознание“ в Реджо Калабрия, Италия;
- проф. Бисера Вълева, катедра „Книга, илюстрация и печатна графика“, в Лисабон, Португалия;
- доц. Александър Гергинов, катедра „Моден дизайн“ в Трир, Германия;
- ас. Лиляна Караджова, катедра „Изкуствознание“ в Неапол, Италия;
- гл. ас. д-р Юлиан Станкулов, катедра „Живопис“, в Неапол, Италия.
 
Осъществени са и рекорден брой мобилности на персонал с цел обучение – 7. Те са:
- проф. Венелин Шурелов, р-л „Дигитални изкуства“ в Линц, Австрия;
- Екатерина Петкова, експерт „Чуждестранни студенти“, УМО, в Рига, Латвия;
- Диан Димов, организатор „Музейна сбирка“, в Неапол, Италия;
- Мариела Бойчева, експерт „Международно дейност“ и Еразъм+ координатор в Неапол, Италия;
- Анелия Георгиева, библиотекар на НХА, във Венеция, Италия
- Невена Проданова, секретар на Филиал Бургас, в Безансон, Франция;
- Вероника Цветкова, главен счетоводител на НХА, в Равена, Италия.
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ – ВХОДЯЩА
През първи семестър на 2022/2023 акад. год. на мобилност с цел преподаване са приети:
- д-р Мачей Зданович от Келце, Полша;
- проф. Мирослав Брош преподавател в Художествената академия в Банска Бистрица.
 
Д-р Мачей Зданович - заместник-декан по учебната и международна дейност, Факултет по изкуства, Университет "Ян Кохановски", Келце, Полша изнесе лекция пред студенти от няколко двата факултета на НХА, на теми: „Графичен дизайн“ и „Полски плакат“.
 
Проф. Мирослав Брош от друга страна, осъществи 2 мобилности в НХА. Те включваха лекции в катедра „Текстил – изкуство и дизайн“, пред студентите от в катедра „Метал“, както и демонстрации в дворното пространство на ректората на НХА. Посещенията бяха и част от организацията и откриването на негова самостоятелна изложба в галерия „Академия“, озаглавена „Даряване на... Зeмята“.
Осъществена е и 1 мобилност на персонал с цел обучение на Якуб Чмарко от Банска Бистрица.
 
През втори семестър на 2022/2023 г. НХА е приела по програма Еразъм+ от програмни страни:
-г-н Филип Терие – Ерман от Институт за изкуства в Безансон, Франция;
-проф. Марко Лукович от Университета в Белград, Сърбия, приет в катедра „Индустриален дизайн“;
-д-р Сергиуш Кухчински от Академията за изящни изкуства в Луч, Полша, приет в катедра „Метал“.
 
Освен посочените преподавателски мобилности, в НХА са реализирани и няколко мобилности на персонал с цел обучение, в т.ч.:
-ас. Линда Страле от Академията в Латвия, в катедра "Реставрация";
-г-жа Емине Алтън - научен сътрудник в Истанбулския университет "Топкапъ" и магистър в катедра "Живопис";
-г-жа Ангелина Крачанова – р-л „Международен отдел“, Академия за изящни изкуства във Виена.
 
 
 
 
 
 
Отчет на НХА по програма „Еразъм+“ за академичната 2015/2016 година