Профил на купувача - 2019

1. Предварителни обявления

Тип Предмет Прогнозен срок
Няма намерени резултати

2. Публични покани по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
Няма намерени резултати

3. Открити процедури по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
907524 Пряко договаряне – Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия 2019-04-15