Профил на купувача - 0

1. Предварителни обявления

Тип Предмет Прогнозен срок
Няма намерени резултати

2. Публични покани по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
9080692 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА “МАГАЗИЯ – 1- втори етаж” и обособяване на пространства за обучение на студентите от филиал на НХА, гр. Бургас” 2018-09-12
9072930 Доставка на нов автомобил при условия на финансов лизинг за нуждите на НХА 2018-02-22
9072325 Доставка на нов автомобил при условията на финансов лизинг за нуждите на НХА 2018-02-06
9072206 Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на НХА - Прекратена 2018-01-15
9053579 ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИЗДАНИЯТА ОТ ПРОГРАМАТА НА НХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОЛИГРАФИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПО ОФСЕТОВ ПЕЧАТЕН СПОСОБ 2016-06-13
9047232 Осигуряване на охранителни услуги посредством СОТ 2015-11-02
9044569 Строително-ремонтни работи на обекти/сгради, собственост на НХА 2015-08-18
9043489 Строително-ремонтни работи на обекти, собственост на НХА по три обособени позиции 2015-07-03
9041796 Отпечатване по офсетов способ и доставка на заглавията от програмата на НХА за финансиране на проекти по присъщата и НХТД 2015-05-15
9041747 Отпечатване по офсетов способ и доставка на заглавията от програмата на НХА за финансиране на проекти по присъщата и НХТД 2015-05-14

3. Открити процедури по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
907524 Пряко договаряне – Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия 2019-04-15
878505 Решение откриване на процедура по чл. 79, ал. 1 – доставка на гориво за отопление за нуждите на НХА 2018-11-15
835067 Решение за откриване на процедура по чл.79, ал.1 - доставка на гориво за автомобили 2018-03-14
811243 ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НХА 2017-11-24
793418 Открита процедура по реда на гл.11 от ЗОП "Изпълнение на СМР за две обособени позиции" 2017-06-29
779287 Решение за откриване на процедура по чл.79, ал.1 - доставка на гориво 2017-03-27
775463 Публично състезание - Доставка на оборудване/обзавеждане на Национална художествена академия по проект „Нов учебен корпус на НХА в гр. София“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 2017-03-07
773846 Открита процедура по реда на гл.11 от ЗОП "Изпълнение на СМР за две обособени позиции" 2017-02-27
770014 Публично състезание - Доставка на оборудване/обзавеждане на Национална художествена академия по проект „Нов учебен корпус на НХА в гр. София“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции 2017-01-30
743425 Публично състезание - Извършване на физическа охрана в обекти собственостна НХА 2016-08-04
724325 Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Национална художествена академия 2016-03-31
691556 Доставка на хардуер за нуждите на Национална художествена академия 2015-10-09
662250 Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на НХА 2015-04-21
593306 Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия 2014-03-20