Строително-ремонтни работи на обекти/сгради, собственост на НХА

9044569 от 2015.08.18

Статус Избор на изпълнител
Публична покана АОП №9044569
Публична покана АОП № 9044552- оттеглена
Основание  

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване

1. Указания за участие и формуляри 

                    /изтегли тук/

2015-08-05 13:40:20

 

Досие

Вид на документа Дата на публикуване
Протокол 2015-08-20 16:40:00
Заповед № 0181-О 2015-08-20 16:50:30