Профил на купувача - 2015

1. Предварителни обявления

Тип Предмет Прогнозен срок
Няма намерени резултати

2. Публични покани по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
9047232 Осигуряване на охранителни услуги посредством СОТ 2015-11-02
9044569 Строително-ремонтни работи на обекти/сгради, собственост на НХА 2015-08-18
9043489 Строително-ремонтни работи на обекти, собственост на НХА по три обособени позиции 2015-07-03
9041796 Отпечатване по офсетов способ и доставка на заглавията от програмата на НХА за финансиране на проекти по присъщата и НХТД 2015-05-15
9041747 Отпечатване по офсетов способ и доставка на заглавията от програмата на НХА за финансиране на проекти по присъщата и НХТД 2015-05-14

3. Открити процедури по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
691556 Доставка на хардуер за нуждите на Национална художествена академия 2015-10-09
662250 Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на НХА 2015-04-21