Осигуряване на охранителни услуги посредством СОТ

9047232 от 2015.11.02

Статус Избор на изпълнител
Публична покана АОП №9047232
   
   

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване

1. Указания за участие и формуляри 

                    /изтегли тук/

2015-11-02 13:45:20

 

Досие

Вид на документа Дата на публикуване
1.Протокол за избор на изпълнител 2015-11-24