Строително-ремонтни работи на обекти, собственост на НХА по три обособени позиции

9043489 от 2015.07.03

Статус Приключен
Публична покана АОП №9043489
 
Основание  

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване

1. Указания за участие и формуляри 

                    /изтегли тук/

2015-07-03 15:00:20

 

Досие

Вид на документа Дата на публикуване
1.Протокол 2015-07-23
2. Заповед № 0167-О 2015-07-23
3. Договор № 029 2015-08-03
4. Договор № 030 2015-08-03
5. Договор № 031 2015-08-03
6 Фактура авансово пл. №05717- 7461,24 лв 2015-08-04
7. Фактура авансово пл. №05718- 847,51 лв 2015-08-04
8. Фактура авансово пл. №05719- 2358,96 лв 2015-08-04
9.Протокол за приемане по договор№030 2015-08-12
10.Фактура окончателно пл. №05722-9435,83 2015-08-17
11.Протокол за приемане по договор №031 2015-08-10
12.Фактура окончателно пл. №05720-3390,06 2015-08-10