Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на НХА

662250 от 2015.04.21

Статус
Изпълнява се
Решение
Обявление за обществена поръчка
Решение за промяна
Пакет документи
Вид документ
Дата на публикуване
1. Указания за участие и формуляри 
2. Отговор на запитване изх.№ 0563
3. Отговор на запитване изх. N 0610
4. Отговор на запитване изх. N 0641
2015-04-21 13:50:20
 
2015-04-28 16:30:20
 
2015-05-07 16:00:50
 
2015-05-13 09:50:10
Досие
Вид на документа
Дата на публикуване
2015-06-01
Протокол № 2 2015-06-10
2015-06-11
Покана за избор на изпълнител чрез жребии- №0865 2015-06-22
Протокол № 3 2015-07-06
Решение № 0148-О 2015-07-07
Заповед № 0167-О - договор за изпълнител 2015-07-22
Договор № 034 2015-08-19
Информация за сключен договор 2015-09-02