Конкурс „Да сътворим надежда в Света“ на Ротари клуб София-Балкан и НХА

Краен срок: 2024.05.26

КОНКУРСЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 26 МАЙ 2024 г.
Събиране на работите: 27–28 май 2024 г., от 12:00 до 16:00 часа, Зала Академичен съвет
 
Конкурсът се организира от Ротари клуб София-Балкан и Националната художествена академия (Факултет за изящни изкуства) в рамките на двустранно споразумение и учредяване от Ротари клуб София-Балкан на ежегодни награди за студенти на Националната художествена академия.
 
Краен срок за кандидатстване: 13 май 2024 г.
Тема на конкурса за 2024 г.: „Да сътворим надежда в Света“
 
Участници: студенти от всички курсове и специалности на НХА
 
Изисквания към конкурсните работи: 
– Всеки участник може да предостави до 2 произведения;
– Работите да са на платно, изпълнени в техника по избор;
– Максимален формат – 90/70 см;
– Към всяка работа авторът трябва да предостави: описание на идеята си по темата, имена, специалност, курс. 
 
Срокове:
Конкурсът се провежда от 25.03.2024 до 12.05.2024 г.
Събиране на работите на 13 май от 12:00 до 16:00 часа в залата на АС
 
Жури:
Журито по конкурса ще бъде съставено от трима преподаватели от НХА и двама представители на Ротари клуб София-Балкан
 
Обявяване на резултатите:
Резултатите ще бъдат обявени до 15 май 2024 г.
 
Награда:
Първо място – Наградата - отличие в размер на 1000 лв. включва и художествено оформен награден плакет, почетен знак на Ротари клуб София-Балкан, както и диплом за обещаващо начало в осъществяване на ротарианската тема за 2024 г. Да сътворим надежда в Света“;
Второ място – 500 лева;
Трето място – 300  лева.
 
Селектирани работи от конкурса ще участват в изложба през месец юни 2024 г, организирана от Клуба с възможност за продажба на произведенията. 
 

Галерия