Резултати от изпити за о.к.с. Бакалавър

Учебна 2023/2024 година
 
 
 
ФАКУЛТЕТ  ЗА  ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

Приемни изпити – м.Септември 2023 г.

 

ЖИВОПИС – I изпит, II изпит,

КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА – I изпит, II изпит,

ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ –  I изпит, II изпит,

 

НЕИЗДЪРЖАЛИ – I изпит, II изпит 

 

ФАКУЛТЕТ  ЗА  ПРИЛОЖНИ  ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН

 Приемни изпити – м.Септември 2023 г.

 

КЕРАМИКА – I изпит, II изпит,

ТЕКСТИЛ - ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН – I изпит, II изпит,

ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН – I изпит, II изпит,

МОДЕН ДИЗАЙН – I изпит, II изпит,

 

НЕИЗДЪРЖАЛИ – I изпит, II изпит 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
ЮЛСКИ РЕЗУЛТАТИ
 
ЖИВОПИС – I изпит, II изпит, Класация - обща
СТЕНОПИС – I изпит, II изпит, Класация - обща
СКУЛПТУРА  I изпит, II изпитКласация - обща
ГРАФИКА – I изпит, II изпит, Класация - обща
КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА – I изпит, II изпит, Класация - обща
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ –  I изпит, II изпит, Класация - обща
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ – I изпит, II изпит,  Класация - обща
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ – I изпит, II изпит 
 
Изложба от изпитните работи за Факултета за изящни изкуства – 13 юли 2023 от 10:00 до 12:00 часа
 
ФАКУЛТЕТ  ЗА  ПРИЛОЖНИ  ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН
ЮЛСКИ РЕЗУЛТАТИ
 
РЕЗБА -  I изпит, II изпит, Класация - обща
КЕРАМИКА – I изпит, II изпит, Класация - обща
СЦЕНОГРАФИЯ – I изпит, II изпит, Класация - обща
ТЕКСТИЛ - ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН – I изпит, II изпит, Класация - обща
МЕТАЛ – I изпит, II изпит, Класация - обща
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН – I изпит, II изпит, Класация - обща
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН  I изпит, II изпит, Класация - обща
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО – I изпит, II изпит, Класация - обща
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА  I изпит, II изпит, Класация - обща
МОДЕН ДИЗАЙН – I изпит, II изпит, Класация - обща
РЕСТАВРАЦИЯ  I изпит, II изпит, Класация - обща
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ – I изпит, II изпит  и II изпит за спец."Рекламен дизайн"
 
Изложба от изпитните работи за Факултета за приложни изкуства и дизайн – 7 юли 2023 от 10:00 до 12:00 часа

Сподели