Факултет за приложни изкуства

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФПИ
проф. д-р Милена Николова, председател
доц. д-р Величка Минкова, зам.-председател
 
ДЕКАН
доц. Мирослав Богданов
ЗАМ.-ДЕКАН
доц. д-р Арсен Минков
 
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ
проф. Георги Георгиев, проф. Валентин Лилов, проф. Вихрони Попнеделев, проф. д-р Милена Николова, проф. д-р Маня Вапцарова, проф. Майа Богданова, проф. Петър Бонев, проф. Светослав Кокалов, доц. д-р Арсен Минков, доц. Анна Аврамова, доц. д-р Величка Минкова, доц. Даниела Янкова,  доц. Димитър Добревски, доц. Емил Бачийски, доц. Мирослав Богданов, доц. Мартин Петков, доц. Марина Райчинова, доц. Станко Войков, доц. Стефан Тъпанов, ст. преп. Теодор Лихов, ас. д-р Светлин Балездров, ст. преп. Росен Тошев, преп. д-р Бисер Лазаров, Гергана Труканова (студент), Стиляна Джонгова (студент)

Страници