Музейна сбирка

Музейната сбирка на НХА представлява една от най-старите колекции от произведения на изкуството в страната, създадена заедно с Държавното рисувално училище през 1896 г. Депото се намира в сградата на НХА на ул. „Шипка“ № 1 и съхранява някои от най-добрите образци от произведения на български художници, учили в Академията през последните сто и осемнадесет години. Музеят съдържа над 14 000 художествени творби – живопис, графика, скулптура, рисунка, дърворезба, керамика, текстил, метал, както и архиви на различни дизайнерски специалности. Тези колекции периодично се излагат в галерия „Академия“, най-често във връзка с провеждането на изследователски проекти, свързани с историята на НХА или с юбилеи на различни академични специалности. 
 
Музеят осъществи активно сътрудничество със специалност „Изкуствознание“ през учебната 2013/2014 г. В края на втория семестър студентите от I и II курс проведоха своята годишна практика в музейното депо, където имаха възможност да работят по научната обработка на фонда. Студенти от различни специалности се запознаха с отделни колекции, изявявайки желание за научни изследвания на музейни предмети от фонда. В депото на музея се осъществиха и редица лекции. Чрез своята музейна сбирка Академията провежда активно изследователско сътрудничество с различни държавни музеи и галерии.
 
В Музея постъпиха голямо количество дарения. Академията обогати своята колекция със следните произведения: творба на известния алжирски художник Мохамед Кадда (Голо тяло с арфа, 1953), голямо дарение от сто петдесет и осем рисунки на дизайнерката Жанет Стойчева, десет броя графики на Деница Скорчева (дипломни творби, 1991), ранна скулптура на Иван Лазаров (На фронта), четиринадесет рисунки от Първото международно биенале „Рисунка“ (София, 2012), печатен плакат на Ираклий Тоудзе (1940) и три учебни етюда на студенти от ателието на проф. Светлин Русев. Традиция в Академията е даряването на творби от преподаватели, направили изложби в галерия „Академия“. По този начин към музейната колекция се прибави бронзовият скулптурен портрет на Владимир Димитров – Майстора, дело на проф. Величко Минеков, както и работата на проф. Олег Гочев (Пързалка, 2014).
 
През изминалата учебна година беше публикуван каталогът „Колекция Живопис (1896–1940)“, който е част от проекта за поетапно каталогизиране на музейната колекция. През месец август Музеят все участие в юбилея на фестивала „Аполония“ (2014) с изложба от 24 броя подписани постери на Христо Явашев и Жан-Клод от тяхно дарение, постъпило в музейния фонд през 2005 г.
 
За контакти: 
д-р Милена Балчева-Божкова, уредник
m.balcheva@nha.bg
 

Галерия