Факултет за изящни изкуства

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИИ
проф. д-р Здравко Каменаров, председател
доц. д-р Здравка Василева, зам.-председател
 
ДЕКАН
проф. Светозар Бенчев
ЗАМ.-ДЕКАН
доц. Регина Далкалъчева
 
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ
проф. Андрей Даниел, проф. Божидар Бояджиев, проф. Виктор Паунов, проф. Георги Янков, проф. Емил Попов, проф. д-р Красимира Коева, проф. Любомир Каралеев, проф. Николай Драчев, проф. д.изк. Петер Цанев, проф. Светозар Бенчев, проф. д.изк. Свилен Стефанов, проф. Станислав Памукчиев, доц. д-р Десислава Христова - Тошева, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Здравка Василева, доц. Йохан Йотов, доц. Николай Цачев, доц. Регина Далкалъчева, доц. Цветослав Христов, ст. преп. Асен Миланов, ст. преп. Валентин Господинов, ас. Емануела Ковач, ас. Васил Колев, Мирослава Станева, (студент), Радостин Седевчев, (студент)

Страници