Факултет за изящни изкуства

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИИ
проф. д.изк. Петер Цанев, председател
проф. д-р Здравка Василева, зам.-председател
 
ДЕКАН
проф. Светозар Бенчев
ЗАМ.-ДЕКАН
доц. д-р Регина Далкалъчева
 
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ
Членове: проф. Виктор Паунов, проф. Георги Янков, проф. Десислава Минчева, проф. д-р Десислава Христова-Тошева, проф. д-р Здравка Василева, проф. д-р Йохан Йотов, проф. д-р Кристина Борисова, проф. д-р Николай Младенов, проф. д.изк. Петер Цанев, проф. Светозар Бенчев, проф. д.изк. Свилен Стефанов, доц. д-р Бойка Доневска, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Любомил Драганов, доц. Николай Цачев, доц. д-р Регина Далкалъчева, доц. д-р Румяна Панкова, доц. д-р Стоян Г. Дечев, доц. Цветослав Христов, ст. преп. Валери Василев, ст. преп. Страхил Ненов, ас. Стефан Иванов, Гергана Йонова – студент, Мария Венкова – студент, Марко Даниел – студент

 

Страници