Факултет за изящни изкуства

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИИ
проф. д.изк. Петер Цанев, председател
доц. д-р Васил Колев, зам.-председател
 
ДЕКАН
доц. д-р Регина Далкалъчева
ЗАМ.-ДЕКАН
доц. д-р Любомил Драганов
 
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ
Членове: проф. д-р Венелин Шурелов, проф. Георги Янков, проф. д-р Здравка Василева, проф. д-р Кристина Илиева, проф. д-р Николай Младенов, проф. д.изк. Петер Цанев, проф. Светозар Бенчев, проф. д.изк. Свилен Стефанов, доц. д-р Атанас Атанасов, доц. д-р Бойка Доневска, доц. д-р Васил Колев, доц. д-р Георги Павлов, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Иван Кюранов, доц. д-р Капка Кънева, доц. д-р Ненко Атанасов, доц. д-р Стоян Г. Дечев, преп. Албена Атанасова, ст. преп. Валери Василев, ас. Стефан Иванов, ст. преп. Страхил Ненов, Анабел Хамамджиева – студент, Зорница Йовева – студент, Ирина Славова – студент

 

Страници