Класация

Летен семестър - 2019/2020 учебна година
 
Класация за държавни стипендии - летен семестър – I курс – бакалавър и магистър
 
Класация за държавни стипендии - летен семестър – II – V курсове
 
Класация за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност
 
 
 
 
Зимен семестър 2019/2020 учебна година
Класацията за държавни стипендии - зимен семестър

Сподели