Класация

КЛАСАЦИЯ ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
 
 
 
КЛАСАЦИЯ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЛАСАЦИЯ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
 
 
 
 
Класация на студентите от НХА за държавни стипендии на общо основание
Зимен семестър, 2021/2022 учебна година 
 
 
 
 
 
КЛАСАЦИЯ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
 
 
Класация на студентите от НХА за държавни стипендии на общо основание
Летен семестър, 2020/2021 учебна година
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства
 
Класация на студентите от НХА за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художествено-творческата дейност, зимен семестър, 2020/2021 учебна година
Класация
 
Класация на студентите от НХА за държавни стипендии на общо основание
Зимен семестър, 2020/2021 учебна година
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства 

 

 

Сподели