Класация

КЛАСАЦИЯ ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
 
Класация за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художественотворческата дейност – Летен семестър на 2023/2024 учебна година
 
Класация за държавни стипендии – Летен семестър на 2023/2024 учебна година
 

 

Сподели