Резултати от изпити за о.к.с. Бакалавър

Резултати от проведен първи изпит за чуждестранни граждани 
 
Резултати от проведен втори изпит за чуждстранни граждани

Сподели