Правилник

На заседание на Академичен съвет на 10.10.2019г., бе приет и утвърден новият правилник за условията и реда за отпускане на стипендии и бе съгласуван със Студентски съвет.

Правилник за условията и реда за отпускане на стипендии в НХА

Сподели