о.к.с. Магистър

През учебната 2023/2024 година приемът в о.к.с. „Магистър“ ще се осъществи по следните магистърски програми:
 

ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА:

Спец. „Живопис“ – магистърска програма „Живопис“

Спец. „Стенопис“ – магистърски програми „Стенопис“, „Мозайка“ и „Иконопис“

Спец. „Скулптура“ – магистърски програми „ Скулптура“; „Скулптура – форма и движение“;

Спец. „Графика“ – магистърска програма „Графика“

Спец. „Книга, илюстрация, печатна графика“ – магистърски програми „Илюстрация“; „Изкуство на книгата“; „Графичен дизайн“; „Шрифт“; „Графичен дизайн на непечатни медии“;

Спец. „Плакат и визуална комуникация“ – магистърски програми „Плакат“; „Визуална комуникация“; „Калиграфия“;

Спец. „Теория и практика на художественото образование“ – магистърски програми „Теория и практика на художественото образование“; „ Психология на изкуството“; „Арттерапия“;

Спец. „Изкуствознание“ – магистърски програми „Модерно и съвременно изкуство“; „Изкуствознание и културно наследство“;

Магистърска програма „Дигитални изкуства“;

Магистърска програма „Фотография“

Магистърска програма за Филиала на НХА в  Бургас – „Културното наследство на Българското Черноморие“

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА:

Спец. „Резба“ – магистърска програма „Резба“

Спец. „Керамика“ – магистърски програми „Керамика“; „Керамика за публична среда“; „Функционална керамика“; „Печатни и фотографски техники в керамиката“

Спец. „Сценография“ – магистърски програми „Сценография за драматичен театър“; „Сценография за музикален театър“; „Сценография за куклен театър“; „Сценография за кино и ТВ“; „Костюмография“; „Дигитална Сценография и анимация“; „Дизайн на сценичното и филмово осветление“; „Проектиране на авторски визуален спектакъл“;

Спец. „Текстил – изкуство и дизайн“– магистърски програми „Текстилен дизайн“; „Текстилно изкуство“;

Спец. „Метал“ – магистърска програма „Метал“

Спец. „Индустриален дизайн“ – магистърски програми „ Автомобилен и машиностроителен дизайн“; „Специализиран дизайн за хора с увреждания“; „Екстериорен и интериорен дизайн“; „Дизайн на комуникативни носители“; „Дизайн на опаковката“

Спец. „Рекламен дизайн“ – магистърска програма „Рекламен дизайн“;

Спец. „Дизайн за детската среда“ – магистърски програми „Костюми и аксесоари за сюжетни игри, карнавали и атракциони“; „Детска среда – екстериор“; „Детска среда – интериор“; „Средства за игра“; „Компютърни игри“

Спец. „Дизайн на порцелан и стъкло“ – магистърска програма „Порцелан и стъкло“;

Спец. „Моден дизайн“ – магистърски програми „Мода“; „Компютърно проектиране в модния дизайн и мулажни техники“

 
Приемането на студенти за образователно-квалификационната степен „магистър” се извършва чрез присъствена фома на конкурсен изпит, който се състои в събеседване с комисия, назначена от Ректора на НХА и обсъждане на представеното от кандидата портфолио от собствени работи.
 
За магистърските програми в специалностите: – „Изкуствознание” – „Керамика“ – „Сценография” – „Текстил-изкуство и дизайн“ – „Дигитални изкуства” – „Дизайн за детската среда“ маг.програма „Компютърни игри“ и „Моден диазйн“ са обявени допълнителни изисквания при подбора на кандидатите – вж. Правилник за прием в окс Магистър за уч.2023/24 г.  Приложение №1. 

 

Страници