ОКС Магистър

КАНДИДАТСТВАЙТЕ В НХА 2024!

Документи за кандидатстване в НХА се приемат онлайн от 15 юни до 30 юни 2024 г., а за решилите да подадат на място само в работни дни, до съответния краен срок.
– Ректорат, Учебно-методичен отдел, ул. „Шипка“ 1, ет. 2, приемно време в работни дни: 10:00–12:00 и 14:00–16:00
– Филиал на НХА в гр. Бургас – Пристанище Бургас, Магазия 1, ет. 2, приемно време в работни дни: 10:00–12:00 и 14:00–16:00
 
През учебната 2024/2025 година приемът в о.к.с. „Магистър“ ще се осъществи по следните магистърски програми:
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА:
Спец. „Живопис“ – магистърска програма „Живопис“
Спец. „Стенопис“ – магистърски програми „Стенопис“, „Мозайка“ и „Иконопис“
Спец. „Скулптура“ – магистърски програми „ Скулптура“; „Скулптура – форма и движение“;
Спец. „Графика“ – магистърска програма „Графика“
Спец. „Книга, илюстрация, печатна графика“ – магистърски програми „Илюстрация“; „Изкуство на книгата“; „Графичен дизайн“; „Шрифт“; „Графичен дизайн на непечатни медии“;
Спец. „Плакат и визуална комуникация“ – магистърски програми „Плакат“; „Визуална комуникация“; „Калиграфия“;
Спец. „Теория и практика на художественото образование“ – магистърски програми „Теория и практика на художественото образование“; „ Психология на изкуството“; „Арт терапия“;
Спец. „Изкуствознание“ – магистърски програми „Модерно и съвременно изкуство“; „Изкуствознание и културно наследство“;
Магистърска програма „Дигитални изкуства“;
Магистърска програма „Фотография“
 
Магистърски програми за Филиала на НХА в  гр. Бургас :
„Културното наследство на Българското Черноморие“
 „Фотография“
„Арт терапия“ 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН:
Спец. „Резба“ – магистърска програма „Резба“
Спец. „Керамика“ – магистърски програми „Керамика“; „Керамика за публична среда“; „Функционална керамика“; „Печатни и фотографски техники в керамиката“
Спец. „Сценография“ – магистърски програми „Сценография за драматичен театър“; „Сценография за музикален театър“; „Сценография за куклен театър“; „Сценография за кино и ТВ“; „Костюмография“; „Дигитална Сценография и анимация“; „Дизайн на сценичното и филмово осветление“; „Проектиране на авторски визуален спектакъл“;
Спец. „Текстил – изкуство и дизайн“– магистърски програми „Текстилен дизайн“; „Текстилно изкуство“;
Спец. „Метал“ – магистърска програма „Метал“
Спец. „Индустриален дизайн“ – магистърски програми „ Автомобилен и машиностроителен дизайн“; „Специализиран дизайн за хора с увреждания“; „Екстериорен и интериорен дизайн“; „Дизайн на комуникативни носители“; „Дизайн на опаковката“
Спец. „Рекламен дизайн“ – магистърска програма „Рекламен дизайн“;
Спец. „Дизайн за детската среда“ – магистърски програми „Костюми и аксесоари за сюжетни игри, карнавали и атракциони“; „Детска среда – екстериор“; „Детска среда – интериор“; „Средства за игра“; „Компютърни игри“
Спец. „Дизайн на порцелан и стъкло“ – магистърска програма „Порцелан и стъкло“;
Спец. „Моден дизайн“ – магистърски програми „Мода“; „Компютърно проектиране в модния дизайн и мулажни техники“
 
Приемането на студенти за образователно-квалификационната степен „магистър” се извършва чрез присъствена фома на конкурсен изпит, който се състои в събеседване с комисия, назначена от Ректора на НХА и обсъждане на представеното от кандидата портфолио от собствени работи.
 
За магистърските програми в специалностите: – „Изкуствознание” – „Керамика“ – „Сценография” – „Текстил-изкуство и дизайн“ – „Дигитални изкуства” – „Дизайн за детската среда“ маг.програма „Компютърни игри“ и „Моден диазйн“ са обявени допълнителни изисквания при подбора на кандидатите – вж. Правилник за прием в окс Магистър за уч.2024/25 г.  Приложение №1. 

 

Страници