Резултати от изпити за окс . Магистър

 
 
 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ЖИВОПИС,КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
СТЕНОПИС, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
СКУЛПТУРА, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ГРАФИКА, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
·         Дигитални изкуства, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
·         Фотография, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ,  
КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
 
РЕЗБА, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ,  СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
КЕРАМИКА, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ТЕКСТИЛ - ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН, 
СЦЕНОГРАФИЯ,   КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
МЕТАЛ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
МОДА, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ  РЕЗУЛТАТИ
 

Сподели