Резултати от изпити за о.к.с. Магистър

ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ЖИВОПИС – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
СТЕНОПИС – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ 
СКУЛПТУРА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ГРАФИКА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ФОТОГРАФИЯ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ  – 
РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ – ЮЛИ
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
 
РЕЗБА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
КЕРАМИКА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ТЕКСТИЛ – ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
СЦЕНОГРАФИЯ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА –  РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
МЕТАЛ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
МОДА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ

Сподели