о.н.с. Доктор

ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА, МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В ЛИЧНИЯ СИ ПРОФИЛ В АУИС - 
http://ams.nha.bg/

Сподели