Конкурс „Tech КАРТИНА НА ИНОВАЦИИТЕ“

Краен срок: 2023.10.30

СРОКЪТ НА КОНКУРСА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30 ОКТОМВРИ 2023 г.
 
Конкурсът се организира от Schwarz IT България и Националната художествена академия в рамките на двустранно споразумение.
 
Тема и задание на конкурса: „Tech картина на иновациите“
 
Основното задание се основава на технологиите, технологично развитие на ИТ компаниите. Светът и иновациите, изкуственият интелект, автоматизацията, достигане в Космоса с еволюцията, пречупени през погледа на студентите от НХА. Критерии за оценка – креативност, иновативност.
 
Участници: студенти от всички курсове и специалности на НХА.
 
Изисквания към конкурсните работи: 
– Всеки участник може да предостави до 2 произведения (оригинали);
– Работите да са изпълнени в живописна техника;
– Максимален формат – 90/70 см;
– Към всяка работа на отделен лист да бъде дадена следната информация: име на участника, специалност, курс, контакти.
 
Срокове:
Конкурсът се провежда от 1 юни до 30 октомври 2023 г. вкл.
Събиране на работите на 31 октомври в НХА, ул. „Шипка“ №1.
Контакт: Диди Спасова – 088 251 5114, d.spasova@nha.bg и Явор Кондов – 088 941 7892, yavor.kondov@nha.bg
 
Жури:
Журито по конкурса ще бъде съставено от трима преподаватели от НХА и двама представители на Schwarz IT България
Резултатите ще бъдат обявени до 10 ноември 2023 г.
 
Награди:
I награда – 3000 лв;
II награда – 2000 лв;
III награда – 1000 лв.
 
При наличие на добър резултат организаторът на конкурса Schwarz IT България ще откупи допълнително работи.