Конкурс за главен асистент по "Керамика"

Краен срок: 2017.01.16

Националната художествена академия обявява конкурс за: главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство /„Керамика“ за нуждите на катедра „Керамика“/ - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник“, бр. 90 от15 ноември 2016 г.. За  справки :  Учебно – методичен отдел, тел. 02/9881702. 
 
Обявата е публикувана на 16.11.2016 г.