Конкурс за главен асистент по „Визуална фантазия“, „Компютрна графика“ и „Плакат“

Краен срок: 2018.04.09

Националната художествена академия обявява конкурс за  главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство („Визуална фантазия“, „Компютрна графика“ и „Плакат“ за нуждите на катедра „Плакат и визуална комуникация“ (един), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр.13 от 09.02.2018.
За справки: Учебно­методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 09.02.2018