Конкурс за млад арт критик на Гьоте-институт България и Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“

Краен срок: 2024.05.31

Гьоте-институт България и Културният център на Софийския университет обявяват Конкурс за млад критик в областта на визуалните изкуства.
 
Краен срок за кандидатстване: 31 май 2024 г.
 
Условия за кандидастване:
– Конкурсът е отворен за участници до 35-годишна възраст с интерес в областта на критическото писане за съвременни визуални изкуства;
– кандидатстването става чрез изпращане на два критически текста в следните жанрове:
– рецензия за конкретна изложба, показана в България в рамките на обявения тримесечен период за кандидатстване. Максимален обем – до 12 000 знака;
– по-общ обзорен текст върху актуални процеси от художествената сцена в България, случили се през тримесечния период за кандидатстване. Кандидатът сам избира какъв да е тематичният фокус на текста. Максимален обем – до 15 000 знака.
 
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на следния имейл адрес: culturalcenter@uni-sofia.bg 
 
Награда:
Наградата включва посещение на следващото издание на Berlin Art Week (10–15 септември 2024) и публикация на текстовете. В рамките на посещението си в Берлин избраният кандидат ще има възможност да се срещне с критици и артисти в областта на съвременното изкуство. Финансирането включва настаняване и поемане на пътни и дневни разходи. Владеенето на английски език е задължително условие.
 
Журиране:
Журито на конкурса е съставено от специалисти в областта на визуалните изкуства и критическата рефлексия върху тях. Негови членове са Мария Василева, Светлана Куюмджиева и Диана Попова, с по един съвещателен глас в него участват и двете институции, организиращи конкурса. Изпратените текстове ще се четат от журито анонимно.
 
Името на победителя ще бъде обявено в средата на месец юни 2024 г. Веднага след това неговите текстове ще бъдат публикувани в платформата за критически текстове и рецензии в областта на културата „Ателие“ на сайта на Културния център на СУ.