Конкурс за редовен доцент по „Рисуване“ и „Живопис“

Краен срок: 2022.09.24

Националната художествена академия обявява конкурс за   един редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство по / „Рисуване“ и „Живопис“ за нуждите на катедра „Общоакадемични дисциплини“ – Филиал на НХА – гр. Бургас /със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“- Брой 47 от 24.06.22
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988-17-02
Обявата е публикувана на 29.06.2022 г.