Конкурс за редовен доцент по „Рисуване“ и „Живопис“

Краен срок: 2022.09.24

Националната художествена академия обявява конкурс за един редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство („Рисуване“ и „Живопис“ за нуждите на катедра „Общоакадемични дисциплини“ – Филиал на НХА – гр. Бургас) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – Брой 47 от 24.06.22
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел. 02/988-17-02
Обявата е публикувана на 29.06.2022 г.