Конкурс за редовен професор по „Дигитални изкуства“

Краен срок: 2022.09.24

Националната художествена академия обявява конкурс за   един редовен професор по 8.2 Изобразително изкуство по/ „Дигитални изкуства“ за нуждите на катедра „Изкуствознание“,маг. програма „Дигитални изкуства“, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“- Брой 47 от 24.06.22
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988-17-02
Обявата е публикувана на 29.06.2022 г.