Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство /„Графичен дизайн“ и „Мултимедия в рекламата“, за нуждите на кат. „Рекламен дизайн“/

Краен срок: 2023.01.07

Конкурс за заеманe на академична длъжност   доцент по 8.2 Изобразително изкуство /„Графичен дизайн“ и „Мултимедия в рекламата“, за нуждите на кат. „Рекламен дизайн“/
Кандидат:  гл.ас. д-р  Светлин Балездров
 
Материали:
Резюме на  гл.ас. д-р  Светлин Балездров
 
Рецензии:
Проф. Георги Янков
Проф. Буян Филчев
 
Становища:
Проф. д-р Татяна Стоичкова
Проф. д-р  Милена Николова
Доц. д-р Величка Минкова
Доц. д-р Красимира Друмева
Доц. д-р Силвина Илиева