Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност професор по 8.2. Изобразително изкуство – „Шрифт, калиграфия и подвързия“

Краен срок: 2018.03.16

Конкурс за заеманe на академична длъжност професор по 8.2. Изобразително изкуство – „Шрифт, калиграфия и подвързия“  обявен в „Държавен вестник“, бр. 60 от 25.07.2017 г.
 
Кандидат доц. д-р Кристина Борисова
 
Материали:
Резюме
 
Рецензии:
Проф. д-р Васил Рокоманов
Проф. д-р Николай Младенов
Доц. Васил Николов
 
Становища:
Проф. д-р Елисавета Мусакова
Проф. д-р Веселина Вълканова
Проф. Георги Янков
Доц. д-р Десислава Христова-Тошева
 
Публикувано на 16 февруари 2018 г.