Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност професор по 8.2 Изобразително изкуство „Психология, педагогика и арттерапия“

Краен срок: 2023.05.24

Конкурс за редовен професор по 8.2 Изобразително изкуство по„Психология, педагогика и арттерапия“ за нуждите на кат. „Психология на изкуството, художествено образование и общоакадемични дисциплини“
 
Кандидат: доц. д-р Румяна Панкова
 
Материали:
Резюме на  доц. д-р Румяна Панкова
 
Рецензии:
проф. Божидар Бояджиев
проф.д-р Любомир Караджов
проф.д-р Анна Цоловска
 
Становища:
проф.д.н Лаура Димитрова
проф. д-р Величка Минкова
проф. д-р Кирил Божков    
проф.д-р Емилия Константинова