Програма за стипендии на Държавната агенция за образование и развитие (VIAA) на Латвия

Краен срок: 2024.04.01

Държавната агенция за образование и развитие (VIAA) на Латвия организира програма за стипендии за летно училища и образование във висшите учбни заведения в Латвия за 2024/2025 учебна година. Право на участие в програмата имат студенти, преподаватели и докторанти от чужди висши учебни заведения.
 
Краен срок за кандидатстване: 1 април 2024 г.
 
Информация за кандидатстване за стипендии за участие в летни училища може да бъде намерени на сайта на латвийското висше учебно заведение, организатор на лятно училище. 
 
Необходими документи:
– Апликационна форма за участие в лятното училище;
– Curriculum vitae;
– Мотивационно писмо. 
 
Необходимите документи за кандидатстване трябва да бъдат изпратени до организаторите летни училища, които ще информират кандидатите за резултатите от стипендиантския конкурс. 
 
Общата сума, която предоставя Държавната агенция за образование и развитие (VIAA) на Латвия стипендия е 1000 евро на човек за целия период на лятното училище.
 
Участниците трябва да поемат пътните разноски до  учебната институция в Латвия.   
 
Оценяване на кандидатурите и оповестяване на победителите:
Крайното решение за връчването на стипендии ще определи Държавната агенция за образование и развитие на Латвия. Висшите учебни заведения ще информират кандидатите за резултатите от конкурса. 
 
Информация за обучение в латвийски университети, налични учебни програми и практическа информация можете да намерите на уебсайта: Study in Latvia www.studyinlatvia.lv 
 
Информация за стипендии за обучение във висши учебни заведения в Латвия ще намерите на: https://www.viaa.gov.lv/en/latvian-state-scholarships 
 
За запитвания, моля, свържете се с г-жа Марика Пира - старши експерт от „Обучение в Латвия“, отдел „Образователни насоки и международни отношения“ в Държавната агенция за развитие на образованието (телефон: +371 67814331, имейл: scholarships@viaa.gov