Фрагмент от малък иконостасен ред от същия иконостас

Виж по - голяма
Фрагмент от малък иконостасен ред от същия иконостас
Начало на ХIХ в.
3
32 х 90 х 12 см

Още от този автор