Шевица от невестинско забраждане „сокай“, Габровско

Виж по - голяма
Шевица от невестинско забраждане „сокай“, Габровско
втората половина на ХVIII в.
тъка'н тип, памучна тъкан и клободан
401, чифт с 400
9 х 58,5 см, чифт

Още от този автор