„Abecedarium Bulgaricum в Брюксел

2018.01.04

Проектът „Abecedarium Bulgaricum" в Брюксел ще бъде представен от 8.01.2018 г.
 
„Abecedarium Bulgaricum" е наименование на проекта за цялостно визуално решение в сградите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел - Justus Lipsius и Europa Building. Екип от Националната художествена академия (НХА) с ръководител доц. д-р Венелин Шурелов е избран след проведена конкурсна процедура.
 
 
Основните участници са студенти и преподаватели от Магистърска програма “Дигитални изкуства”, НХА, но включва и някои от най-успешните студиа работещи в областта на дизайна и архитектурата.
 
Средновековните западноевропейски книжовници са наричали старата славянска писменост „Abecedarium Bulgaricum". Понятието е отправна точка за целия проект и насочва вниманието към българския произход на кирилицата. “Абецедария” е имал множество функции, като е служил за различни практически упражнения. 
Функционалният режим на разположената в атриума на сграда “Justus Lipsius” инсталация е именно такъв - комбинация между образност, познание и игра. Яркият визуален ход в нейния автоматичен режим и при интеракция, възможността за ново, допълнително познание спрямо кирилицата, интерпретацията на старобългарския акростих, потенциалът за въвличане в различни игрови ситуации, поставят инсталацията в активни и витални отношения със средата и хората. В пространството на атриума са поставени 30 кутии от полупрозрачен полиамид, всяка от които репрезентира визуално и звуково по една буква от азбуката. Специален сензор реагира при сядане, активира осветлението и звука и участникът чува “гласа” на буквите. В останалото време автоматично, на случаен принцип кутиите се активират, като с това образуват една динамична светлинна инсталация. В изработката на интерактивната електроника важен принос имат Симеон Янчев и неговите специалисти от “Роботев”, фонограмата като магическа акрофония композира Иван Шопов с гласовете на триото “Авигеа”, а съвременният шрифт е авторска разработка на д-р Светлин Балездров.
 
Останалата част от експозицията е разположена на различни локации в двете сгради на Съвета на Европейския съюз. 
Един от модулите е серия от принтове на студенти и преподаватели от НХА, обединени в темата “Културно наследство, културно ежедневие”. 
На специално изградена видео стена показваме широк спектър от екранни произведения. Многоканалната видео инсталация стартира с детайлното вглеждане в творчеството на Владимир Димитров – Майстора и “ре-анимира” образите рисувани от художника. Видео арт програмата ще продължи с работи на студенти от НХА, специално подготвени за това пространство.
 
В областта на дигиталното прототипиране, важен партньор в проекта е “Смарт Фаб Лаб”, съвместна инициатива на Архитектурния факултет към УАСГ и сдружение “Трансформатори”.
Стилният изглед на пространствата се дължи на архитектурен колектив DontDIY и собствената им марка мебели Almost.
 
 

Сподели