Диана Митева от специалност „Графика“ е носител на наградата на Sosiete Generale Експресбанк

2018.06.28

Диана Митева от специалност „Графика“ е носител на наградата на Societe Generale Експресбанк за 2018 г. Това беше съобщено от Мая Клевцова от SGEB, по време на откриването на изложбата на дипломираните бакалаври от НХА - випуск 2018.
Наградата се определя от специализирана комисия на НХА и представители на банката. Те поощряват най-високите студентски постижения, без ограничение по отношение на вида изкуство и използваната техника.
Комисията определи и студентите, които ще отидат на лятна творческа резиденция в „Дом Витгенщайн“ - Виена, където ще представят изложба в залите на Културния дом. Това са: 
1. Северина Даниелова Стоянова– специалност „Живопис“
2. Александра Мирослав Младенова– специалност „Книга и печатна графика“
3. Мартина Георгиева Шатова– специалност „Рекламен дизайн“
4. Петя Аврамова Суванджиева– специалност „Дизайн за детската среда“
Резерви:
Йоaна Николаева Царева – специалност „Плакат и визуална комуникация“
Цецка Димитрова Ивайлова – специалност „Сценография“

 

Сподели