Дипломираха се първите студенти в НХА - Филиал Бургас

2020.02.17

Първите студенти от магистърска програма АРТТЕРАПИЯ във Филиала на НХА в Бургас защитиха дипломните си проекти на 13.02.2020 г.
Венета Карапеева, Гергана Аврамова, Даниела Илиева, Даниела Тодорова, Милена Новакова и Николина Караганчева представиха шест различни теми в областта на Арттерапията. Председател на изпитната комисия е декана на Факултета за изящни изкуства към НХА проф. Светозар Бенчев.
Дипломантите бяха поздравени от директора на Филиала доц. Димо Колибаров. Сред присъстващите бяха преподавателите от магистърската програма доц. д-р Румяна Панкова, ст. преп. Валери Василев, хон. преп. д-р Христо Колев, както и техни колеги  проф. д-р Кристина Борисова, проф. Виктор Паунов, проф. Майа Богданова, гл. ас. д-р Капка Кънева, гл. ас. д-р Ненко Атанасов.
След 10.03.2020 г. дипломните проекти могат да се видят в галерия “Георги Баев“ - Бургас.
 
Магистърската програма „Арттерапия“ предлага специализиран начин за използване на творческия процес в изкуството като проводник за комуникация, себеизразяване и развитие на личността. Магистърската програма е насочена към комплексни експресивни модели, при които изкуството и психологията са уникално комбинирани, за да изследват и развиват креативните възможности на индивидите. Чрез терапевтични занимания с изкуство се развиват широк спектър от физически, емоционални и познавателни умения, които осигуряват ценен принос към потенциала и нуждите от социална и психологическа адаптация, пред които е изправен съвременният индивид. Художествените и академични традиции на Националната художествена академия предлагат тази програма като изключителен теоретичен и практически форум за студенти, интересуващи се от образование в областта на арттерапията. Магистърската програма е фокусирана върху проучвания и изследвания, насърчаващи развитието в тази област на базата на интензивна практика по изкуство, арттерапевтична теория и практика, съвременни подходи към психологическото развитие и природата на креативността.
 
Вижте повече:
 
Завършват първите магистри на филиала на НХА в Бургас - БНР Бургас
 
Стюардеса и психолог сред първите магистри по арт терапия в НХА - Бургас - Сhernomorie-bg.com - автор: Десислава Георгиева

Галерия

Сподели