Допуснати кандидати до II етап на конкурса за „Техник строителство и архитектура“

2022.04.12

На основание заповед No 0102 – О от 06.04.2022 г. на ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободна позиция: „Техник строителство и архитектура“.
 
Допускат се до интервю Светозар Захариев, Христо Врабчев и Диана Зафирова.
 
Интервюто ще се проведе на 14.04.2022 г. по график, съобщен на кандидатите.
 

Сподели