Допуснати кандидати до втори етап на конкурса за „Счетоводител оперативен“

2020.06.30

На основание заповед No 0172 – О от 26.06.2020 г. на Ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободна позиция: „Счетоводител оперативен “ 
 
1. Допуска до интервю следните кандидати: 
 
Дарина Георгиева
Ирина Младенова
Лилия Попова
Диляна Стаменова
Десислава Миткова
 
2. Недопуска  до интервю  Йоана Макавеева
 
Интервюто с одобрените кандидати ще се проведе на 03.07.2020 г. по график, за който същите ще бъдат уведомени по телефон.
 
от Комисията 

Сподели