Homo Arbiter Formae

2018.06.15

Изложба на студенти от магистърска програма „Дигитални изкуства“, НХА
 
Галерия Кредо Бонум
Откриване 20.06.2018, 18:00 часа.
 
Homo Arbiter Formae или Този Който Взема Естетическо Решение е главен играч в пост формалистичното функциониране на системно-ориентираната култура. Вниманието на художника е пренасочено от формообразуващия капацитет на човешката интуиция (формализъм) към психологията на формата (пост формализъм) и взаимоотношенията между форми, функции, фигури, явления, идеи, хора, съобщения, системи. 
Homo Arbiter Formae избира своите партньори в изграждането на една споделена система, в която се сливат съзнание и жест. Е, жестът е доминиран от технологии, но всяка технология е следствие от осъзнат човешки жест.
 
Изложбата представя четирите дипломни работи на Верджиния Стефани Дойчева, Весела Данчева, Лора Желязкова, Николина Недялкова. 
В изложбата са включени семестриални работи на студентите от първи курс Анна Бочева, Гергана Рънкъл, Даниела Николчова, Пепа Паришева, Яна Василева.

Сподели