INTERLOCUTION / ДИАЛОГ. Графика от Централна и Източна Европа

2021.01.14

INTERLOCUTION / ДИАЛОГ
Графика от Централна и Източна Европа
Музей за графика на Китай (Гуанлан, Шенджен)
 
28.12.2020 г. – 18.02.2021 г.
 
В своята вече шестгодишна история с дейността си по промотиране, подкрепа и колекциониране на първокласно графично изкуство Музеят за графика на Китай (China Printmaking Museum) се наложи като платформа без аналог в света. И като връзка между минало и бъдеще.
Настоящата изложба е още една възможност - извън наложилото се като номер едно Международно биенале на графиката Гуанлан и свързаната с Графична база Гуанлан дейност – за още един поглед, колкото познат, толкова и различен, над графиката от Централна и Източна Европа – търсения, постижения и принос. С подкрепата на ръководството на Музея за графика на Китай и на г-н Ли Канг е представена селекция от 20 автора със 71 творби.
С любезното съдействие на Epreuve d’Artiste Gallery Antwerp, г-жа Крис Верхейен и д-р Жак Мортелманс
 
Велико Маринчевски, куратор и участник по покана на ръководството на Музея за графика на Китай
INTERLOCUTION Printmaking in Central and Eastern Europe / INTERLOCUTION (ДИАЛОГ) Графика от Централна и Източна Европа е третият поред проект, реализиран съвместно с Музея. Началото е поставено със самостоятелна изложба на Велико Маринчевски през 2017 г.; вторият проект е изложбата „Съвременна българска графика“ през 2018 г., на която той е куратор.
 
Елица Терзиева, куратор
В емблематичните пространства на China Printmaking Museum се разгръща мощното артистично присъствие на знакови представители от водещите графични школи в Централна и Източна Европа. 
Майсторите на европейската графика навлизат в духовното пространство на Китай, осъществявайки съприкосновение с традиция, която черпи своята виталност както от хилядолетните си натрупвания, така и от умението за проникновен прочит на естетическите достояния, осъществени в други географски зони. В цялостния облик на колекцията резонира отзвукът на особената притегателна сила, която имат културният фундамент и философската мисъл на Изтока за западния творец през двайсетото столетие. Настоящата инициатива е съществен щрих в процеса на интензивен обмен, базиран върху активната културна стратегия на Китай през последните десетилетия.
Експозицията включва произведения на едни от най-изявените представители на немската, полската, чешката, словашката, сръбската и българската школи, оставили своя ярък отпечатък в европейската графика през втората половина на XX и началото на XXI в. Встъпвайки в общение с творбите, зрителят долавя отчетливата осезаемост на битието и в същото време се извисява в траектория, надхвърляща границите между материално и нематериално, индивидуално и глобално.
Артистичните търсения се разгръщат в богатия спектър от изискания лаконизъм на пластичния синтез, доминиран от образа – знак, до сложно структурираната, наситената с многопластови семантични кодове метафорична фигуративност. Индиректно поднесените внушения отекват с осезаема отчетливост в богатството на пластически похвати, използвани от авторите.
Селекцията от автори в настоящата изложба не е плод на стремеж към изчерпателност, а опит да се представи възможно най-богат спектър от гледни точки, онагледяващи основните тенденции в развитието на това изкуство през изминалите четири десетилетия. Съществен щрих в цялостната концепция е включването на отделни автори от Армения и Косово, подчертаващи с присъствието си активния артистичен обмен, който ги приобщава към динамиката на художествените процеси в разглеждания географски ареал.
Авторите са дали живот на творби, съвременни в пластическия си облик, но битуващи извън времето в своите абсолютни измерения. Ярко се открояват прецизността и овладения до съвършенство пластически синтаксис и извисеният артистичен диалог между авторите.

Автори:

Словакия: Албин Бруновски, Владимир Гажович, Роберт Янчович, Душан Калай, Карол Ондрейчка;
 
Чехия: Иржи Андерле, Олдрих Кулханек, Карел Демел;
 
България: Стоян Цанев, Милко Божков, Велико Маринчевски;
 
Германия: Паул Вундерлих;
 
Полша: Станислав Вейман, Кшищов Томалски, Агниешка Чиеслинска;
 
Сърбия: Зоран Тодович, Зоран Грмаш, Владимир Велясевич;
 
Армения: Хайк Григорян;
 
Косово: Агим Салиху.

Галерия

Сподели