Йосиф Питер – 140 години от рождението на художника

2021.02.26

28 февруари 1881, Кощелец (дн. Чешка република) – 1925, Прага
 
Йосиф Питер е художник с чешки произход. В периода 1897 – 1901 г. посещава вечерни и неделни курсове в Художествено-индустриалното училище в Прага, където получава свидетелство с подписите на проф. Иржи Стибрал и проф. Клуге Бедржих. Художественото му обучение продължава в Приложното училище в Смихов (1899 – 1902) при проф. Емануел Хампейс. В периода 1900 – 1902 Йосиф Питер работи като литограф в една от най-големите полиграфични бази в Еропа – тази на Вацлав Нойберт в Прага-Смихов. 
През октомври 1909 г. той е поканен като майстор-литограф и ръководител на графичния отдел в трансформираното Държавно рисувално в Художествено-индустриално училище в София. Като ръководител на Отдела по литография Йосиф Питер има големи заслуги за напредъка му. В учебната програма художникът въвежда като графични техники освен литографията и офорта (главно акватинтата – едноцветна и многоцветна) и насочва вниманието на учениците основно към националните, битовите и архитектурните мотиви. Неговата педагогическа практика в България продължава до началото на 20-те години, когато се завръща в родината си. Освен с преподавателската му дейност, дългогодишният престой на Йосиф Питер в страната ни се свързва и с големия брой рисунки и печатна графика с пейзажи и характерни типажи от местното софийско население, които той създава.  Името на художника се свързва и с областта на приложната графика у нас, където той проектира декоративното оформление на редица ценни банкови книжа, документи и реклами (главно в периода от края на второто десетилетие на миналия век). 
 
Йосиф Питер има големи заслуги за развитието на българската графика не само като преподавател в Държавното художествено-индустриално училище, който въвежда графичните техники, ограничено практикувани през възрожденския ни период, но и като художник-график, който оставя редица графични листове, разпръснати из частни сбирки и колекции. За съжаление неговите художествени постижения в тази област не са оценени у нас именно поради ограничеността и неразбирането на графичното изкуство през този ранен период.
 
Днес, за съжаление, музейната колекция на Национална художествена академия не притежава творби на Йосиф Питер. Като документална следа от неговото ярко присъствие в историята на висшето учебно заведение по изкуства е един единствен учебен графичен отпечатък на един от възпитаниците на Отдела по литография. 
 

Галерия

Сподели