Кампания за държавни стипендии – летен семестър 2019/2020

2020.03.10

Национална художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за летен семестър на 2019/2020 учебна година.
 
Съгласно ПМС №90/2000, студентите могат да кандидатстват за четири вида стипендия по следните кретирии: 
1. ОТЛИЧЕН УСПЕХ без изискване за доход 5.50 – 6.00 (ОУ). Стипендията е в размер на по 150 лв. за 5 месеца
2. УСПЕХ И ДОХОД 5.00 – 5.49 (УД). Стипендията е в размер на по 120 лв. за 5 месеца
3. ДОХОД И УСПЕХ успех не по нисък от 4.00 (ДУ). Стипендията е в размер на по 100 лв. за 5 месеца
4. ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА (С). Стипендията е в размер на по 150 лв. за 12 месеца
Ще бъдат раздадени 220 стипендии на общо основание – ОУ, УД и ДУ 
 
Процедура за кандидатстване:
Всеки студент на НХА в редовна форма на обучение (за първокурсниците от втори семестър) може да кандидатства за държавна стипендия в четири стъпки:
1. Да набави необходимите документи, нужни за съответния вид стипендия, за която кандидатства; 
2. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии“ в личния си профил в https://ams.nha.bg/ – системата ще бъде отворена от 12.03.2020  г. до 22.03.2020 г., вкл.
3. След попълването на бланката да изтегли, допълни и разпечата нужните приложения;
4. Да предаде лично или с нотариално упълномощен представител разпечатаните и подписани формуляри и приложените към тях необходими документи, според долупосочения график.
 
График за прием на документи:
23 март –  IV курс, ОКС бакалавър 
24 март – III курс, ОКС бакалавър
25 март – II курс, ОКС бакалавър 
26 март– I курс, ОКС бакалавър
27 март – ОКС магистър
Кандидатстващите ПО ПРАВО могат да подават документи във всеки от посочените дни. 
 
Цялата информация вижте ТУК

Сподели