Кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност – летен семестър 2019/2020 учебна година

2020.03.22

На основание Чл. 8а от ПМС 90, Национална художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за значими постижения в областта на художествено-творческата дейност, летен семестър 2019/2020 учебна година. За тази стипендия могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение в НХА – ОКС бакалавър и ОКС магистър.
 
НХА определя 35 стипендии в размер на 150 лв. на месец. Стипендиите се изплащат за 5 месеца (4 за дипломници юни).
 
Право да кандидатстват за стипендия за значими постижения имат студентите:
– Удостоени с награди от международни, национални и регионални форуми и конкурси в периода от септември 2019 г. до 15 март 2020 г. (включително)
– Участия в престижни художествени форуми и конкурси (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други) в периода от септември 2019 г. до 15 март 2020 г. (включително)
 
Повече информация 

Сподели